Wykładowcy

prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler

dr hab. Alina Mądry — muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym UAM. Studia ukończyła na UAM i od początku swojej pracy zawodowej i naukowej związana z macierzystym uniwersytetem. Jej zainteresowania i aktywność naukowa koncentrują się wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną końca XVII i całego XVIII wieku. Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje muzyczna przeszłość Poznania. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki zachowane w postaci rękopisów muzycznych. Autorka dwóch książek i ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Kustosz w Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz współpracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (zakres: rękopisy muzyczne). Organizatorka koncertów polskiej muzyki dawnej i popularyzatorka wiedzy.

dr Natlia Walter — pedagog i medioznawczyni. Od 14 lat związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się pedagogiką i edukacją medialną: wśród jej głównych zainteresowań znajdują się takie kwestie, jak wykorzystanie mediów w edukacji, wykształcenie świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, funkcjonowanie społeczne człowieka w przestrzeni Internetu. Prywatnie mama dwóch dziewczynek w wieku 8 i 11 lat. Wolne chwile lubi spędzać z książką w ręku lub na wycieczkach rowerowych z rodziną.

dr hab. Błażej Gierczyk — chemik, pracownik Wydziału Chemii UAM. Jego zainteresowania naukowe związane są z chemią supramolekularną i spektroskopią NMR. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki w ramach m.in. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM, cyklu e-​Szkoła Wielkopolska i Kolorowego Uniwersytetu. Organizował i prowadził warsztaty laboratoryjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu “Poczuj chemię do chemii”, realizowanego na Wydziale Chemii UAM. Od szeregu lat zajmuje się organizacją Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na tym Wydziale.

dr Maciej Zalas — chemik, pracownik Wydziału Chemii UAM. Jego zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem energii słonecznej — fotowoltaiką i fotokatalizą, oraz chemią materiałową. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki w ramach m.in. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM, cyklu e-​Szkoła Wielkopolska i Kolorowego Uniwersytetu. Prowadził między innymi warsztaty laboratoryjne z fotowoltaiki dla młodzieży licealnej, zorganizowane na Universita degli Studi di Milano we Włoszech. Od szeregu lat zajmuje się organizacją Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na Wydziale Chemii UAM.

dr Iwona Iwaszkiewicz-​Kostka

mgr Magdalena Kugiejko — doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Studia Turystyka i Rekreacja oraz studia podyplomowe z Geoinformacji ukończyła na UAM i od początku swojej pracy naukowej związana z macierzystym uniwersytetem. Jej zainteresowania i aktywność naukowa koncentrują się wokół zagadnień związanych z turystyką szkolną oraz jej aspektem edukacyjnym. Szczególne w jej badaniach jest określenie i rozpoznanie uwarunkowań organizacji turystyki szkolnej; współczesnych funkcji i dysfunkcji wyjazdów szkolnych; struktury organizacji, skali i zróżnicowania zjawiska turystyki szkolnej w woj. wielkopolskim. Autorka 14 artykułów naukowych. Organizator corocznych Dni Turystyki na UAM, aktywny sportowiec, członek sekcji siatkarskiej AZS UAM.

dr Katarzyna Klafkowska-​Waśniowska — adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego. Stypendystka T.M.C. Asser Institute w Hadze. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, prawie autorskim i regulacjach dotyczące mediów audiowizualnych oraz nowych technologii. Jest autorką szeregu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych w tym zakresie. Współredaktor i współautorka kolejnych tomów z serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydawanych od 2010r. Wykłada prawo Unii Europejskiej, prawo i politykę audiowizualną Unii Europejskiej oraz prawo własności intelektualnej.

ks. Jacek Zjawin – od 13 lat jest księdzem i katechetą, od kilku lat pracownikiem Wydziału Teologicznego UAM. Gra na gitarze w rockowym zespole ewangelizacyjnym „Pinokio Brothers”. W wolnym czasie jest reżyserem filmowym i motocyklistą.

prof. UAM dr hab. Rafał Bernard kierownik Wydziałowej Pracowni Dydaktyki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UAM. Zoolog o szerokich zainteresowaniach, specjalista w zakresie ważek, prowadzący badania w Europie, Azji i Afryce. Przyrodnik-​pasjonat, dydaktyk z zamiłowania, chętnie dzielący się swoim odkrywaniem świata – przyrody i ludzi.

dr Karol Węglarski - botanik, podróżnik, kierownik Działu Geografii Roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

mgr Małgorzata Łyczykowska — filolog niderlandysta, pedagog i psycholog. Doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM w Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich. Jej działalność naukowo-​badawcza skupia się na kwestii polskiej w prasie holenderskiej w czasie I Wojny Światowej i transferze kulturowym, dodatkowo interesuje się także językoznawstwem niderlandzkim i dydaktyką języka niderlandzkiego jako języka obcego. Współtwórczyni i współorganizatorka Turnieju języka niderlandzkiego “Szóstka z języka”.

dr Agnieszka Iwanicka - pedagog i medioznawczyni pracująca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się pedagogiką i edukacją medialną: wykorzystaniem mediów w edukacji, nauką świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy